Equitest Сертифікати – Equitest

Сертифікати

ТОВ «Еквітестлаб» зареєстровано в єдиній електронній базі даних Міжнародного форуму з акредитації (IAF) – визнаного міжнародного об’єднання органів з акредитації та інших організацій, зацікавлених в оцінці відповідності у сфері систем менеджменту, продукції, процесів, послуг, персоналу, валідації та верифікації, а також інших програм оцінки відповідності.

Сертифікат відповідності вимогам стандарту ISO 13485:2016 компанії визнано акредитованим членом Органу з акредитації IAF MLA, що дозволяє всім учасникам ринку в будь-який момент у режимі on-line переконатися в його дійсності, а також у тому, що система управління якістю ТОВ «Еквітестлаб» розроблена, впроваджена та діє відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги для регулювання». Участь в даній міжнародній програмі забезпечує впевненість покупців у надійності виробника та сприяє досягненню спільних цілей у світовій торгівлі.

Посилання на сайт: посилання

ІФА-набори ТМ «EQUI» для діагностики COVID-19, паразитарних інфекцій, шлунково-кишкових інфекцій, а також гепатиту А успішно пройшли реєстрацію в ЄС та отримали Сертифікати відповідності Директиві 98/79/ЕС Ради Європейського Союзу та Європарламенту про медичні вироби для in vitro діагностики та промарковані знаком відповідності вимогам безпеки ЄС «СЕ».

Продукція ТОВ «Еквітестлаб» відповідає вимогам національного законодавства у сфері обігу медичних виробів, установлені «Технічним регламентом щодо медичних виробів для діагностики in vitro » затвердженого Постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 754.