Equitest Значення ІФА-методу в діагностиці COVID-19 – Equitest

Значення ІФА-методу в діагностиці COVID-19

В рамках, ІІ МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ, який відбувся 25-27 травня 2021 р. в Києві була проведена Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку лабораторної медицини в сучасних умовах». Старшим науковим співробітником ДУ «ННЦ «Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» Рижковою Н.О. була представлена доповідь на тему «Значення ІФА-методу в діагностиці COVID-19». В основу доповіді покладені результати досліджень, що проводились з використанням наборів компанії «Еквітестлаб», а саме: EQUI SARS-CoV-2 ІgG, EQUI SARS-CoV-2 ІgM, EQUI SARS-CoV-2 Neutralization antibody.